Voorwaarden Proefles

Voorwaarden voor Proeflessen
1. Om deel te nemen aan de proeflessen moet proeflesgeld worden betaald. Bij deelname aan een daaropvolgende cursus wordt (een deel van) het proeflesgeld verrekend. Reeds betaalde proeflesgeld wordt niet geretourneerd, ook niet als de deelnemer niet naar de proefles kan komen. Op verzoek van de deelnemer kan het proeflesgeld worden gebruikt voor een volgende proefles. Deze moet binnen 1 jaar na de oorspronkelijke proefles plaats vinden.
 
2. De kosten voor proeflessen zijn € 12,50 per persoon. Als de deelnemer zich registreert met naam, e-mailadres en telefoonnummer, met als doel het ontvangen van informatie over cursussen, bootcamps, feesten e.d, voor de duur van twee jaar, wordt € 7,50 korting gegeven. De kosten zijn dan € 5 p.p. Bij inschrijving voor een cursus die binnen 2 weken na de proefles plaatsvind wordt € 5 p.p. verrekend.
 
3. Voor deelname aan een tweede (of meer) proefles(sen) is de deelnemer € 12,50 verschuldigd. Bij inschrijving voor een cursus die binnen 2 weken na de proefles plaatsvind wordt € 5 p.p. verrekend.
 
4. Indien een deelnemer aan proeflessen verhinderd is dient hij/zij zich per e-mail, sms of WhattsApp af te melden voor de proefles. Als de deelnemer zich niet afmeldt wordt deze geacht de proeflessen te hebben gedaan en zijn de voorwaarden voor deelname aan proeflessen van toepassing. Ook vervalt de mogelijkheid om het proeflesgeld door te schuiven naar een volgende proefles en kan een (volgende) proefles alleen nog  tegen het normale tarief van € 12,50 worden gedaan. Bij inschrijving voor een cursus wordt € 5 verrekend.
 
5. Indien een deelnemer aan de eerste proeflessen zich binnen 2 jaar na het volgen van de proeflessen wil laten uitschrijven, kan de deelnemer hiertoe een verzoek doen. De deelnemer is dan het normale tarief van € 12,50 p.p. verschuldigd. Eventuele reeds betaalde proeflesgeld kan hierop in mindering worden gebracht.
 
Voor alle voorwaarden van Salsa in Haarlem klik hier.